"นิด้าโพล" ชี้ปชช.พอใจกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

22 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "รับเงินรัฐ สนับสนุนรัฐบาลห...